De Natuurtop, een initiatief van het Interprovinciaal Overleg (IPO), wordt een maal in de twee jaar georganiseerd met een gastprovincie. Een actieve bijeenkomst van kennismaken en kennis uitwisselen. Waar verbindingen worden gelegd tussen bestuurders en beleidsmedewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden. 

IPO | Interprovinciaal Overleg

Natuurtop 2017

Natuur en economie hebben elkaar nodig. Door het creëren van dynamische samenwerkingsverbanden en slimme combinaties ontstaan er nieuwe kansen, waarmee natuur én samenleving een grote dienst wordt bewezen.

Op een van de mooiste plekken aan de Hollandse kust, in het spannende kustgebied van de Schoorlse duinen werd samen met de provincie Noord-Holland een leerzame en actieve top georganiseerd.

Provincie Noord-Holland | Gastheer Natuurtop 2017

Natuurtop 2015

Samen werken aan natuur die een plek midden in de samenleving en een grote maatschappelijke en economische betekenis heeft. Zijn we op de goede weg? Wat kan beter? Sneller? Waar ontbreekt het aan?

Samen met de provincie Utrecht werd in een shelter op het terrein van Vliegbasis Soesterberg een programma georganiseerd waar actief en interactief werd gediscussieerd en samengewerkt.

Contact

Vragen over de Natuurtop?

Hebt u na het bezoek aan onze website nog vragen?
Vul het contactformulier in en klik op ‘Verzenden’.

U kunt de Natuurtop volgen via social media:

Foto Schoorlse Duinen | ©2017 Alex de Haas
Creative Common License CC BY-NC 2.0

Fotografie en video | ©2017 Sebastiaan ter Burg
Creative Common License CC BY 4.0

Contactformulier